top of page

INNOWIZ IN A BOX

Ben je leerkracht, directeur, TAC, graadcoördinator,… van een secundaire school? Dan nodigen we je graag uit op 6 juni voor de officiële lancering de nieuwe innowiz tool voor onderwijs! We doen de nieuwe tool uit de doeken en creative director Mitchell Jacobs van Studio Tast komt langs voor een uiteenzetting over ontwerpers in het onderwijs.

Innowiz is een hands-on methode die ingezet kan worden waar de nood aan creativiteit hoog is. Door middel van een laagdrempelig stappenplan, bestaande uit een verzameling van eenvoudige technieken, ondersteunt INNOWIZ bij het ontwikkelen van nieuwe ideeën en inzichten. INNOWIZ kan zowel gebruikt worden door leerkrachten(teams) om unieke en innoverende projecten te bedenken, maar kan ook perfect ingezet worden in de klas om leerlingen te ondersteunen bij het zoeken naar een oplossing voor hun ontwerpuitdagingen.

Studio Tast is een ontwerpbureau gericht op onderwijsinnovatie en ziet een belangrijke rol voor ontwerpers in het onderwijs. Aan hen de taak om de brug te slaan tussen bestaande producten/leermiddelen en toekomstige mogelijkheden! Het multidisciplinair team van Studio Tast creëert oplossingen en inspirerende leeromgevingen die aansluiten bij de belevingswereld van huidige en toekomstige generaties in een continue veranderende maatschappij. Aan de hand van Design Thinking werken ze aan verschillende uitdagende educatie-innovatieprojecten. Deze methode laat ruimte voor praktische vaardigheden die erg waardevol zijn voor het onderwijs van de toekomst. Zo ontwerpt Studio Tast tastbare leerervaringen die jou helpen op een eigen manier te leren en te denken in mogelijkheden.

bottom of page